Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 24 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Išrinkta NVO tarybos pirmininkė ir pavaduotoja

Penktadienį įvyko Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-27 patvirtinti NVO tarybos nariai.

NVO tarybos sekretorė Rasa Birutytė pristatė visus NVO tarybos narius, paminėdama kas kokią organizaciją atstovauja. Kiekvienam nariui buvo įteikti segtuvai su dokumentais, kuriais vadovaujantis reikės dirbti visą kadenciją.

Pirmieji posėdžio klausimai – NVO tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.

Rasa Birutytė informavo, kad NVO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas turi būti renkamas vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-261, 12-14 punktais, t. y. „jei NVO tarybos pirmininku išrenkamas savivaldybės institucijų atstovas, tai pavaduotoju renkamas NVO atstovas. Jei NVO tarybos pirmininku išrenkamas NVO atstovas, tai pavaduotoju renkamas savivaldybės institucijų atstovas.“

Posėdžio metu NVO tarybos pirmininke išrinkta Inga Karbauskienė, atstovaujanti NVO sektorių o jos pavaduotoja – Juventa Jurgelienė, atstovaujanti savivaldybės institucijas.

Posėdyje svarstytas kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą paskelbimas. Nuspręsta kvietimą skelbti nuo kovo 1 d. Tad nevyriausybinių organizacijų vadovams belieka sekti informaciją ir aktyviai dalyvauti konkurse.

 NVO tarybos sekretorė Rasa Birutytė

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook