Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas

medium

 

Projekto pavadinimas: Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto bendra vertė: 52 035,30 Lt
Projekto įgyvendinimo metai: 2010-2012

Joniškio rajono savivaldybėje nėra parengto šilumos ūkio specialiojo plano, atitinkančio Lietuvos Respublikos Ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių" reikalavimus. Joniškio miestui yra parengta ir 2001 m. rugsėjo 13 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 65 patvirtinta „Joniškio miesto detaliojo plano specialioji šilumos tinklų bei centralizuoto šildymo zonų išdėstymo schema". Tačiau ji tik dalinai atitinka šilumos specialiųjų planų rengimo taisyklių reikalavimus.

Reikalingas visos Joniškio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas, kuriame būtų nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai.

Šilumos ūkio specialiajame plane bus atlikta esamos šilumos ūkio būklės analizė, atliktas šilumos ūkio, gamtinių dujų ir elektros ūkio, susijusių su šilumos gamyba, perspektyvinis šilumos poreikio įvertinimas, šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros prognozė, aplinkos oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė. Taip pat atliktas Joniškio rajono savivaldybės teritorijos suskirstymas zonomis, kuriose nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir/ar galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook