Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Gydytojų trūkumas: savivaldybė ieško problemos sprendimo būdų

Siekiant užtikrinti kokybišką ir prieinamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą rajono gyventojams, Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašą, kuris nustato finansinės paramos dydį ir finansinės paramos skyrimo tvarką trūkstamų specialybių gydytojams.

Vadovaujantis šiuo dokumentu pirmuosius trejus darbo metus į Joniškio rajoną atvykstančiam dirbti gydytojui numatoma mokėti iki 5 000 eurų dydžio kasmetinė piniginė išmoka. Finansinė parama gydytojui galės būti skirta vieną kartą, bendra suma vienam gydytojui negalės viršyti 15000 Eurų. Finansinės paramos dydis nustatomas proporcingai darbo Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje krūviui.

Maksimali finansinė parama galės būti skiriama, jei gydytojas Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirba visu darbo krūviu (dirbant keliose Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Finansine parama pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje(-ose) dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirmos darbo dienos joje (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).

Prašymą dėl finansinės paramos skyrimo Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas teikia savivaldybės administracijos direktoriui iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Detalesnė informacija apie finansinės paramos gydytojams skyrimo tvarką teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje 108 kab. (Livonijos g. 4, Joniškis),  telefonu (8 426)  69 154 arba  el. paštu laima.klemiene@joniskis.lt.

Su finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarka galite susipažinti čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook