Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste

 

Projekto pavadinimas: Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto bendra vertė: 1 712 006 Lt
Projekto įgyvendinimo metai: 2010-2013 m.

Projekto metu rekonstravus ir socialinių paslaugų teikimui pritaikius pastatą Pašvitinio g. 21, Joniškyje, projekto tikslinės grupės nariai (pagyvenę, suaugę neįgalūs asmenys) dienos metu galės gauti užimtumo, darbo terapijos, meninės raiškos, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, dienos socialinės globos paslaugas (šių paslaugų teikimui bus steigiamas atskiras padalinys). Jų globėjams, šeimos nariams bus sudarytos geresnės galimybės grįžti į darbo rinką, susitvarkyti įvairius asmeninius reikalus.

Projektu prisidedama prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo, tikslinių grupių greitesnės integracijos į visuomenę. Turimose 240 kv. m. centro patalpose yra galimybė teikti tik dalį tikslinei grupei reikalingų paslaugų (plėtrai nėra finansinių galimybių), todėl ES finansavimo dėka rekonstravus pastatą, įsigijus baldus ir įrangą, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras bus išplėstas ir modernizuotas, gebės teikti naują dienos socialinės globos paslaugą, kokybiškesnes, prieinamesnes dienos užimtumo paslaugas, o sukurta infrastruktūra skatins aktyvesnį tikslinių grupių asmenų dalyvavimą visuomenėje.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook