Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Bendros finansų apskaitos valdymo sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

 

Projekto pavadinimas: Bendros finansų apskaitos valdymo sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto bendra vertė: 900 000 Lt
Projekto įgyvendinimo metai: 2010-2012 m.

Projekto poreikį sąlygoja:

  • Dabartinės viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos trūkumai;
  • Poreikis standartizuoti apskaitos procesus.automatizuoti duomenų perdavimą;
  • Pagal LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nuo 2010 m.sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektai turės tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą;
  • Lėšų trūkumas Joniškio r. savivaldybėje.

Siekdama prisidėti prie viešojo administravimo sistemos tobulinimo, Joniškio r. savivaldybės administracija inicijuoja projektą „Bendros finansų apskaitos valdymo sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje“. Projekto metu institucijoje bus įdiegta finansų apskaitos valdymo sistemą, parengta metodika pagal VSAFAS, apmokyti dirbti su įdiegta sistema 67 savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojai.

Projekto pridėtinė vertė:

Projekto dėka pagal apskaitos standartus bus suvienodinta viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimo tvarka.Naudodamasi naujai įdiegta VSAFAS sistema, Joniškio rajono savivaldybės administracija galės taupyti darbuotojų laiką, užtikrinti vykdomų procesų skaidrumą ir vykdymo kontrolę. Sistema leis užtikrinti operatyvų duomenų perdavimą, saugomų dokumentų ir informacijos apsaugą nuo praradimo, sugadinimo, pakeitimo ar nepageidaujamo atskleidimo, nuoseklią ir tikslią bei apskaitos standartus atitinkančią naujai įsigyjamo turto apskaitą. Sistemos pagalba bus galima atlikti privalomas ataskaitas, skirtas vidinei veiklos analizei bei kontrolei. Mokymų metu bus stiprinami savivaldybės administracijos darbuotojų administraciniai gebėjimai. Projektas prisidės prie viešojo administravimo ir veiklos valdymo savivaldybėje tobulinimo.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook