Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. spalio 29 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Artėjant rugsėjo 1-ąjai – dar vienas švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Rugpjūčio 28 d. Joniškio rajono savivaldybėje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio tikslas – aptarti kasmetinės savivaldybių švietimo konferencijos aktualijas ir ugdymo įstaigų pasirengimą organizuoti ugdymą ekstremalios situacijos sąlygomis.

Susirinkusius vadovus sveikino Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Jis domėjosi su kokiomis problemomis susiduria ugdymo įstaigų vadovai ruošiantis naujiems mokslo metams.

Ugdymo įstaigų vadovų įvardytos problemos yra susijusios su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimais dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų ir ypač – dėl mokinių vežiojimo į ugdymo įstaigą. Klausimai buvo aptarti su Jolanta Rakauskiene, Šiaulių visuomenės sveikatos centro atstove. Ji kalbėjo apie šių sprendimų įgyvendinimo būdus, užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.

Ugdymo įstaigų vadovai kalbėjo apie konkrečius sprendimus, susijusius su rugsėjo 1 d. švente, ugdymo proceso organizavimu, mokinių maitinimu, pavėžėjimu, dalijosi planais, kaip jie kartu su mokyklos bendruomene ieškos individualių, lanksčių sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo ypatumų konkrečioje mokykloje. Mokyklų direktorių nuomone, kad vežant mokinius į mokyklą, kai nėra galimybių išlaikyti saugaus atstumo, siūlyti mokiniams dėvėti kaukes.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Jolita Puidokienė informavo, kad mokyklose mokyklų vadovams talkins visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Pasitarime Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ugdymo įstaigų vadovams pristatė naujausią informaciją iš savivaldybių švietimo konferencijos „Investicijos į švietimą ir inovacijos: telkiančios, skatinančios, įgalinančios “.

Ji kalbėjo apie pagrindines švietimo tendencijas: mokytojų kvalifikacijos kėlimą, mokytojų rengimą konkrečiai vietai (mokyklai), apie didesnį dėmesį socialiai atskirtiems vaikams, STEAM centrų steigimą, partnerystę, neįgaliųjų integraciją į bendrąjį ugdymą. „Klestėjimas atsiranda ten, kur daug iššūkių – tada tariamasi daugiausiai ir prieinama prie geriausio sprendimo“, – sako mero pavaduotoja.

„Aušros“ gimnazijos direktorius Vidmantas Sutnikas pasidalijo mintimis iš kasmetinės savivaldybių švietimo konferencijos apie švietimo finansavimą, investicijas į švietimą, mokinių pasiekimus, Joniškio rajono abiturientų rezultatus ir apie pradinio ugdymo svarbą.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo aptarti aktualiausi klausimai: 2020–2021 mokslo metų ugdymo organizavimo iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai, naujųjų mokslo metų veiklos kryptys bei prioritetai, kuriuos iškėlė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook