Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba – tai advokato paslaugos – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

KAS TURI TEISĘ GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ?

Antrinę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti.

Platesnė informacija apie pirmąjį ir antrąjį turto ir pajamų lygius

ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA TEIKIAMA NEATSIŽVELGIANT Į TURTO IR PAJAMŲ DYDĮ ŠIAIS ATVEJAIS:

 • Ginamiesiems asmenims baudžiamosiose bylose, kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato įstatymas;
 • nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 • asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą;
 • asmenys, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose;
 • asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais (darbingumo lygis iki 25%), taip pat šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
 • asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;
 • Asmenims bylose, kuriose juos prašoma pripažinti neveiksniais;
 • asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti;
 • kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

KADA ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA NETEIKIAMA?

 • Kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • Kai atstovavimas byloje yra neperspektyvus (išlaidos didesnės už patį reikalavimą);
 • Kai pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė turtinės žalos;
 • Kai prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos;
 • Kai pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • Kai pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 • Kai reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo perleistas pareiškėjui siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • Kai pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
 • Kai pareiškėjas, kuriam nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, nesutinka apmokėti 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

ADVOKATAI TEIKIANTYS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Žmogui, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatą konkrečioje byloje paskiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Skiriant advokatą pirmiausia atsižvelgiama į tai, kur vyks teismo procesas, nes nuolat paslaugas teikiančių advokatų yra visoje Lietuvoje. Tačiau kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti advokatą ir pats.

Rinktis jis gali nebūtinai iš tų, su kuriais Valstybės garantuojama teisinės pagalbos tarnyba yra sudariusi sutartis. Tačiau tuomet būtina Valstybės garantuojamai teisinės pagalbos tarnybai pateikti pasirinkto advokato sutikimą sudaryti sutartį su tarnyba dėl paslaugų teikimo toje konkrečioje byloje. Aiškiai apibrėžta yra viena – valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas gali teikti tik su tarnyba sutartį pasirašęs advokatas.

Šiuo metu tarnyba yra sudariusi sutartis su 65 advokatais, kurie nuolat teikia paslaugas valstybės garantuojamą teisinę pagalbą gavusiems žmonėms bei su 459 advokatais, kurie valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikia jos prireikus. Visų advokatų sąrašą galima rasti čia.

Vienam asmeniui antrinė teisinė pagalba teikiama ne daugiau kaip 3 bylose (neįskaitant baudžiamųjų bylų.

DOKUMENTAI, KURIUOS PRIVALOMA PATEIKTI NORINT GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, jos teritorinius skyrius, ar kreipiantis į pirminę teisinę pagalbą teikiantį specialistą, reikės pateikti:

 • Užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (užpildyti padės pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
 • Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę turto ir pajamų deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti (užpildyti padės pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas).

Antrinę teisinę pagalbą organizuoja VGTPT Šiaulių skyrius, Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai, tel. (8 41) 399 764, (8 41) 399 108, faks. (8 41) 211 130, el. p. svgtpt@svgtpt.lt.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2018-01-29 14:32:08