Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba – tai advokato paslaugos – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

KAS TURI TEISĘ GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ?

Antrinę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti.

Yra du turto ir pajamų lygiai – Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.

Jeigu asmens pajamos ir turtas neviršija pirmojo turto ir pajamų lygio, valstybė kompensuoja visas išlaidas. Jeigu asmens pajamos viršija pirmąjį turto ir pajamų lygį, tačiau neviršija antrojo turto pajamų lygio – valstybė kompensuoja 50 procentų išlaidų.

Pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir išlaikytinių skaičius. Šiuo metu pretenduoti gauti 100 proc. valstybės finansuojamą teisinę pagalbą gali asmuo, jeigu jo pajamos per metus (per paskutinius 12 mėnesių) neviršija 3500 eurų (prieš pusmetį šis skaičius buvo 2 925).

Jeigu asmuo turi vieną išlaikytinį, suma didėja iki 5225,00 eurų, jeigu du –  6 650,00 eurų, tris – 8075,00 eurų, jeigu keturis –  9500,00 eurų. Kitaip sakant, asmuo gali gauti teisinę pagalbą per mėnesį vidutiniškai uždirbdamas 326,67 eurus, atitinkamai turėdamas vieną išlaikytinį – 435,32 eurus, du – 554,17 tris – 672,92 eurų, keturis – 791,67 Eurų.

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
10*380 Eur +3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *380 Eur.

Antrinė teisinė pagalba

 I lygis
(100 % apmokama)

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

3 800

326,67

+1 išlaikytinis

5 225

435,42

 +2 išlaikytiniai

6 650

554,17

+3 išlaikytiniai

8 075

672,92

+4 išlaikytiniai

9 500

791,67

Pirmasis turto lygis

Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens, bei turimų išlaikytinių skaičių.

Nustatinėjant asmens turto lygį vertinamas turimas busto ir žemės plotas, kilnojamasis turtas ir vertybinių popierių kiekis, turimas piniginių lėšų dydis. Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

Kai Jūsų pajamos ir turimas turtas viršija Vyriausybės nustatytą pirmąjį turto lygį ir Jums nustatomas antrasis pajamų lygis, tuomet valstybė kompensuoja 50 proc. išlaidų. Jeigu asmens metinės pajamos neviršija 5700 eurų, vidutinis mėnesio uždarbis – 475,00 eurai. Atitinkamai sumos didėja turint išlaikytinių.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
15*380 Eur  + 5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 380 Eur

  Antrinė teisinė pagalba

 II lygis 
(50 % apmokama)

  Per metus (Eur)

  Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

5 700

475,00

+1 išlaikytinis

7 790

649,17

 +2 išlaikytiniai

9 880

823,33

+3 išlaikytiniai

11 970

997,5

+4 išlaikytiniai

14 060

1 171,67

Antrasis turto lygis

Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto. Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.

Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.

Asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo Metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti. Deklaraciją galima užpildyti pas pirminę teisinę pagalbą teikiantį specialistą.

Pastaba:

IŠLAIKYTINIAIS LAIKOMI:

 1. Bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki18 metų;
 2. Nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 3. Bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA TEIKIAMA NEATSIŽVELGIANT Į TURTO IR PAJAMŲ DYDĮ ŠIAIS ATVEJAIS:

 • Ginamiesiems asmenims baudžiamosiose bylose, kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato įstatymas;
 • nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 • asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą;
 • asmenys, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose;
 • asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais (darbingumo lygis iki 25%), taip pat šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
 • asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;
 • Asmenims bylose, kuriose juos prašoma pripažinti neveiksniais;
 • asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti;
 • kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

KADA ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA NETEIKIAMA?

 • Kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • Kai atstovavimas byloje yra neperspektyvus (išlaidos didesnės už patį reikalavimą);
 • Kai pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė turtinės žalos;
 • Kai prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos;
 • Kai pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • Kai pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 • Kai reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo perleistas pareiškėjui siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • Kai pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
 • Kai pareiškėjas, kuriam nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, nesutinka apmokėti 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

ADVOKATAI TEIKIANTYS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Žmogui, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatą konkrečioje byloje paskiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Skiriant advokatą pirmiausia atsižvelgiama į tai, kur vyks teismo procesas, nes nuolat paslaugas teikiančių advokatų yra visoje Lietuvoje. Tačiau kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti advokatą ir pats.

Rinktis jis gali nebūtinai iš tų, su kuriais Valstybės garantuojama teisinės pagalbos tarnyba yra sudariusi sutartis. Tačiau tuomet būtina Valstybės garantuojamai teisinės pagalbos tarnybai pateikti pasirinkto advokato sutikimą sudaryti sutartį su tarnyba dėl paslaugų teikimo toje konkrečioje byloje. Aiškiai apibrėžta yra viena – valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas gali teikti tik su tarnyba sutartį pasirašęs advokatas.

Šiuo metu tarnyba yra sudariusi sutartis su 65 advokatais, kurie nuolat teikia paslaugas valstybės garantuojamą teisinę pagalbą gavusiems žmonėms bei su 459 advokatais, kurie valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikia jos prireikus. Visų advokatų sąrašą galima rasti čia.

Vienam asmeniui antrinė teisinė pagalba teikiama ne daugiau kaip 3 bylose (neįskaitant baudžiamųjų bylų)

DOKUMENTAI, KURIUOS PRIVALOMA PATEIKTI NORINT GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, jos teritorinius skyrius, ar kreipiantis į pirminę teisinę pagalbą teikiantį specialistą, reikės pateikti:

 • Užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (užpildyti padės pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
 • Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę turto ir pajamų deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti (užpildyti padės pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas).

Antrinę teisinę pagalbą organizuoja VGTPT Šiaulių skyrius, Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai, tel. (8 41) 399 764, (8 41) 399 108, faks. (8 41) 211 130, el. p. svgtpt@svgtpt.lt.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto svetainėje www.teisinėpagalba.lt.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-04-12 08:37:23
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018