Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 25 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Antikorupcijos komisijos 2011 m. posėdžiai

2011-12-01

Įvertinti Antikorupcijos komisijos organizuoto vaizdo klipo, skirto korupcijos prevencijai, konkursui pateikti 9 darbai.

 

Pripažinti geriausiais:

 

1) 5–8 kl. moksleivių grupėje – „Saulės“ pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinių vaizdo klipas „Kur teisybė?“ (pažymėtina masiškumas);

 

2) 9–12 kl. moksleivių grupėje – Gasčiūnų pagrindinės mokyklos 10 klasės vaizdo klipas „Senoji mokykla“ (pažymėtina formos originalumas);

 

3) suaugusiųjų grupėje – Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ vaizdo klipas „Savi“.

2011-11-15

Svarstyta projektų „Administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymas Žagarės specialiosios mokyklos poreikiams“, „Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcija“, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, vykdymas (pagal grupės savivaldybės tarybos narių paklausimą).

 

Įvertinusi Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie projektų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcijos ir Administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymo Žagarės specialiosios mokyklos poreikiams) rangos sutarčių vykdymą (atliktų darbų apimtis, terminus, atliktų darbų aktų pasirašymą), komisija nusprendė, kad nėra pagrindo įtarti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija, teikdama Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos informaciją apie projektų veiklų užbaigimo datas, būtų atlikusi korupcinio pobūdžio veiksmus.

2011-10-17

Aptartas vaizdo klipų antikorupcijos tematika konkurso organizavimas.
Nuspręsta paskelbti vaizdo klipų antikorupcijos tematika konkursą, organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimo ir vaizdo klipų apdovanojimų renginį 2011 m. gruodžio 7 d. Joniškio kultūros centre.

 

Svarstytas grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių 2011-10-07 raštas „Dėl projektų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, savalaikio vykdymo“.
Nuspręsta prašyti Joniškio rajono savivaldybės administraciją iki 2011 m. lapkričio 2 d. pateikti Antikorupcijos komisijai informaciją apie projektų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcijos ir administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymo Žagarės specialiosios mokyklos poreikiams) rangos sutarčių vykdymą: atliktų darbų apimtis, terminus, atliktų darbų aktų pasirašymą.

2011-09-29

Išklausyta informacija apie Antikorupcijos komisijos 2011-06-28 posėdyje priimto siūlymo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdymą. Komisija susipažino su savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo grupės nemokamo mokinių maitinimo organizavimo analizei ir vertinimui atlikti pateikta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų veiklos srityje – nemokamas mokinių maitinimas, taip pat su savivaldybės administracijos planuojamomis priemonėmis korupcijos rizikos veiksniams minėtoje veiklos srityje valdyti.
Tartasi dėl antikorupcinės kultūros ugdymo renginių. Nuspręsta surengti išplėstinį pasitarimą Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimo renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje planui sudaryti.

2011-06-28

Aptarta Antikorupcijos komisijos veiklos situacija. Svarstyti savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2011 metais nustatymo, informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo, susipažinimo su korupcijos prevencijos gerosios praktikos pavyzdžiai klausimai.

Nuspręsta:

siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2011 metais dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinti savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų veiklos sritį – nemokamas mokinių maitinimas;

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimus, parengti ir teikti Joniškio rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami remiantis kompetentingų institucijų turima informacija, sąrašą;

organizuoti išvyką į Latvijos Respublikos savivaldybę, bendradarbiaujančią su Joniškio rajono savivaldybe, pasidalyti korupcijos prevencijos patirtimi.

2011-03-03

Svarstyta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) priemonių įgyvendinimą 2010 metais, kurią pateikė už Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingas asmuo.
Nuspręsta teikti Programos priemonių vykdymo ataskaitą Joniškio rajono savivaldybės tarybai.

2011-01-19

Aptarta Antikorupcijos komisijos 2010 metų veikla.
Nuspręsta teikti Antikorupcijos komisijos 2010 metų veiklos ataskaitą Joniškio rajono savivaldybės tarybai.

 

2010 m. posėdžiai

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-05-23 09:34:42