Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Neatidėliokite vaikų sveikatos patikrų rudeniui!

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad kiekvienais metais mokiniai turi pateikti gydytojo užpildytą Vaiko sveikatos pažymėjimą  apie jo profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus mokyklos sveikatos priežiūros specialistui.

Primename, kad remiantis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktu mokiniai iki 18 metų turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

Profilaktiniai tikrinimai ne tik padeda laiku nustatyti ir gydyti negalavimus ar sveikatos sutrikimus, bet ir suteikia puikią galimybę su savo šeimos gydytoju aptarti pagrindinius ligų prevencijos bei sveikos gyvensenos ugdymo principus. Be išimties, visiems vaikams yra privalomas dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas, todėl rekomenduojama pas savo šeimos gydytoją atvykti jau apsilankius pas odontologą.

Sveikatos patikros metu vaiką turi lydėti vienas iš tėvų arba teisėtų globėjų (rūpintojų), nes be jų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Nuo šių metų nebelieka popierinių pažymų, mokykloms jų pateikti nereikia, nes visuomenės sveikatos priežiūros specialistai apie profilaktinius patikrinimus "Vaiko sveikatos pažyma" gauna visą jiems reikalingą informaciją.

Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai šeimos gydytojų turi prašyti, kad gautų šių pažymų atspausdintas kopijas ir jas pristatyti į ugdymo įstaigą visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.

Sportuojančių moksleivių tėvelių dėmesiui!

Vaikai lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, taip pat privalo reguliariai tikrintis sveikatą. Remiantis higienos norma 20:2018 "Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos apsaugos reikalavimai", jei vaikas dalyvauja neformaliojo ugdymo fizinėje veikloje reikia į mokyklą pristatyti pažymą (forma Nr. 068/a), kad vaikas gali užsiimti fizine veikla, šią pažymą išduoda šeimos gydytojai, ji galioja 4 mėnesius.

Pažymą galite pasiimti vieno vizito metu, atvykę su vaiku profilaktiškai pasitikrinti sveikatos.

Laiku nepateikę minėtų pažymų ar pateikę netinkamai užpildytas pažymas, mokiniai negali dalyvauti mokyklos vykdomoje ugdymo veikloje.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook