Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įvertintas savivaldybės taryboje priimto teisės akto teisėtumas

Praėjusią savaitę vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo pasisakymų metu buvo suabejota priimamo savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumu ar galimu prieštaravimu Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatoms.

Savivaldybės administracija pakartotinai įvertino situaciją dėl priimto teisės akto nuostatų.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nevykdo minėto įstatymo 25 straipsnio 7 punkte nustatytos pareigos.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 7 punkte numatyta, kad piniginę socialinę paramą gaunantys nepasiturintys gyventojai privalo dalyvauti savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.

Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-54 (2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-37 redakcija) (toliau – Aprašas), 35 punkte buvo nustatytas baigtinis Joniškio rajono savivaldybės administracijos teisių, teikiant piniginę socialinę paramą, sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. savivaldybės tarybos posėdyje papildė Aprašo 35 punktą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo numatyta teise, todėl nėra pagrindo abejoti teisės akto teisėtumu šiuo aspektu.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook