Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiamas 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursas

Joniškio rajono savivaldybė skelbia 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursą. 

Konkurso tikslas – finansuoti Vasaros programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką, turiningą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas ugdyti vaiką pasiekimams ir pažangai, plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, vasaros atostogų metu organizuoti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius, neformaliojo vaikų švietimo projektus, vykdyti kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis.

Prioritetas teikiamas vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms vasaros metu finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė.

Galimi pareiškėjai – švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir / ar neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Paraiškos teikiamos Joniškio rajono savivaldybės priimamajame (adresu: Livonijos g. 4, Joniškis) iki 2020 m. liepos 3 d. 

Konkursui privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą Vasaros programos konkurso paraišką;
  • mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, sąrašą.

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kontaktinis asmuo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z. Kavaliauskienė, tel. (8 426 61209, el. p. zina.kavaliauskiene@joniskis.lt

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook