Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 22 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Vietos savivaldos dienos proga įteikti apdovanojimai

Spalio 10 d. minima Vietos savivaldos diena, kada pats tinkamiausias laikas suburti savivaldos komandos narius ir jiems padėkoti. Šia proga savivaldybės ir administracijos vadovai, tarybos nariai ir visi, kurie prisideda prie vietos savivaldos kūrimo ir įgyvendinimo, rinkosi Joniškio kultūros centre į šventinį vakarą.

Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas. Rajono savivaldybės vadovai dėkojo administracijoje ir seniūnijose dirbantiems žmonėms už nuoširdų darbą, linkėjo sėkmės pradėtuose darbuose, kantrybės, tarpusavio supratimo, visuomenės pasitikėjimo ir asmeninės laimės.

„Tokios prasmingos dienos proga norisi padėkoti ir tarti Ačiū visiems: kolegoms už išmintį, jaunimui už veržlumą ir drąsą, visiems, už bendrystę ir supratimą. Joniškis turi keistis ir keičiasi Mūsų visų meilės gimtajam kraštui dėka. Tikėkime žmonėmis, tikėkime ką darome ir darykime tai su meile.“ – kalbėjo rajono meras.

Vietos savivaldos dienos proga mero padėkos raštai įteikti:

 • Daivai Zikienei, Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjai, už profesionalų ir atsakingą požiūrį į darbą, iniciatyvas ir efektyvų bendradarbiavimą;
 • Vilijai Aleksienei, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjai, už komandinio darbo organizavimo kompetencijas, gebėjimą strategiškai mąstyti, nuolatinį tobulėjimą ir profesionalų pareigų atlikimą;
 • Rasai Lapukienei, Kanceliarijos skyriaus vedėjai, už nepriekaištingą veiklą valstybės tarnyboje, atsakingumą ir principingumą vykdant pavestas funkcijas, inovatyvumą ir siekį išmokyti dirbti komandoje;
 • Gabrielei Jakienei, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei , už atsakingą požiūrį į darbą, gebėjimą bendrauti ir profesionaliai organizuoti pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams;
 • Aušrai Lukšaitei Lapinskienei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą požiūrį į darbą, profesionalų pareigų atlikimą, siekimą tobulėti ir toleranciją;
 • Laurai Veikalienei, Kepalių seniūnei, už atsakingą, inovatyvų ir profesionalų požiūrį į darbą, gebėjimą bendrauti ir siekti konkretaus pozityvaus rezultato;
 • Audronei Impolienei, Kriukų seniūnei, už gebėjimą burti bendruomenę strateginiams seniūnijos tikslams pasiekti, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Irenai Vilkonienei, Joniškio seniūnijos Ziniūnų seniūnaitei, už nepriekaištingą, nuoširdų ir atsakingą seniūnaičio pareigų vykdymą;
 • Rimantui Uogelai, Žagarės seniūnijos Žiūrių seniūnaičiui, už nepriekaištingą, nuoširdų ir atsakingą seniūnaičio pareigų vykdymą, neatlygintiną visuomeninę veiklą Žagarės seniūnijos žmonių labui;
 • Reginai Leknickienei, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už kruopštų ir sąžiningą darbą, principingumą ir atsakingą pareigų atlikimą;
 • Ramunei Tamošaitienei, Kepalių seniūnijos socialinio darbo specialistei, už širdies gerumą, toleranciją ir rūpestį kiekvienu, kuriam reikalinga pagalba, atsakingą pareigų vykdymą, gerų bendravimo ir bendradarbiavimo santykių seniūnijoje puoselėjimą;
 • Laurai Bračaitei-Štabokienei, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei, už svarų indėlį į Joniškio rajono savivaldybės plėtrą;
 • Rolandui Žilinskui, Kriukų seniūnijos darbininkui, už atsakingai ir kruopščiai atliekamą darbą, nuoširdų bendravimą;
 • Irmai Valuodzei, Kanceliarijos skyriaus sekretorei, už pagarbą ir nuoširdžią pagalbą kiekvienam žmogui, efektyvų bendradarbiavimą ir profesionalų darbą;
 • Renatai Vorobjovienei, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistei, už sąžiningą darbą ir nepriekaištingą pareigų atlikimą;
 • Vygintui Balčiūnui, Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, už nuoširdų ir sąžiningą darbą, malonų bendravimą su klientais;
 • Eglei Damalakaitei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei, už efektyvią pagalbą švietimo įstaigoms, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis ir iniciatyvas vykdant prevencinę veiklą;
 • Laimai Lesutienei, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistei, už atsakingą pareigų vykdymą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • Linai Pranckuvienei, Satkūnų seniūnijos socialinio darbo specialisei, už nuoširdžiai, sąžiningai ir kruopščiai atliekamą darbą;
 • Broniui Jasiui, Joniškio seniūnijos darbininkui, už nepriekaištingą, nuoširdų ir atsakingą pareigų vykdymą;
 • Algirdui Pranckui, Skaistgirio seniūnijos darbininkui, už sąžiningą ir nepriekaištingą pareigų vykdymą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
 • Irenai Mituzienei, Žagarės seniūnijos darbininkei, už nepriekaištingą ir atsakingą pareigų vykdymą, didžiulę meilę darbui, nuoširdų bendravimą kolektyve.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook