Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo 2020 m. konkursą.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms, skirtoms Joniškio rajono savivaldybės gyventojams. Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų.

Paraiškos priimamos Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (Livonijos g. 4, Joniškis, IV aukštas, 410 arba 407 kab.) nuo 2020 m. kovo 4 d. iki kovo 31 d. 17.00 val.

Programos turinys turi atitikti bent vieną iš prioritetų:

  • mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra;
  • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  • andragogų kompetencijų tobulinimas;
  • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 48 kontaktinės darbo valandos (kontaktinė darbo valanda – 60 min.) ir ne ilgesnė kaip 240 akademinių valandų. Minimalus besimokančių Joniškio rajono suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

Atrankai teikiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa turi būti aprašyta nustatytos formos paraiškoje (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13, 1 priedas).

Paraiškos forma

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo pareiškėjas pateikia:

  1. Paraišką gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programai.
  2. Dokumentus, kurie patvirtina, kad programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Pildant paraišką konsultuoja ir teikia pagalbą Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Helena Pidkovienė, (8 426) 61 209, el. p. helena.pidkoviene@joniskis.lt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook