Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas

Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas arba rašyti prašymus tęsti akredituotos programos vykdymą.

Nauji švietimo teikėjai, pretenduojantys į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas ir atitinkantys LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-35 pakeitimais) patvirtinto aprašo (toliau – aprašas) 14, 15 punkto reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas) Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Livonijos g. 4, 84124, Joniškis) iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. teikia prašymą akredituoti NVŠ programą ir užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (aprašo 1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

Teisę gauti finansavimą turi mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ teikėjai visos programos akreditacijos metu negalės keisti NVŠ programos kainos. Informacija apie naujas teigiamai įvertintas programas bus skelbiama Joniškio r. savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu registruoti vaikus tik į vieną pasirinktą programą.

NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurie nori toliau vykdyti programą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui iki 2018 m. rugpjūčio 10 d.  (Livonijos g. 4, 84124, Joniškis) teikia prašymą dėl programos vykdymo pratęsimo.

Prašymus nuo 2018 m. rugsėjo  1 d. tęsti akredituotos programos vykdymą Joniškio r. savivaldybės administracijos direktoriui gali teikti teikėjai, kurie:

  • neturi neištaisytų ar netinkamai ištaisytų pažeidimų pagal NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos vykdymo metu užfiksuotų pažeidimų pagrindu priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų pašalinimo;
  • vykdė NVŠ programą nuo 2018 m. vasario 1 d., buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį su Joniškio r. savivaldybe ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;
  • nekeitė NVŠ programos, išskyrus informaciją apie teikėją, numatomą grupių dydį ir grupių skaičių.

Švietimo teikėjai, norintys tęsti NVŠ programų vykdymą ir gauti dalinį finansavimą turi atlikti tokius veiksmus:

1. Pateikti prašymą kiekvienai tęsiamai programai iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Joniškio r. savivaldybės administracijos direktoriui (Livonijos g. 4, 84124, Joniškis).
2. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR):
2.1. jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, programos neatnaujinote, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;
2.2. jei paraiškoje (aprašo 1 priede), programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

Informuoja, konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook