Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia Joniškio rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje esančias bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2020 m. kovo 12 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-274 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašu (toliau – aprašas).

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2020-07-13 iki 2020-07-24 15.00 val.

Paraiškas gali teikti Joniškio seniūnijos bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas; kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas; religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškos forma

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens vardu, pavarde, parašu, organizacijos anspaudu, jei organizacija turi anspaudą:

  1. 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  2. 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
  3. 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 2 priedo formą);
  4. 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. 6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
  7. 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia administracijai, Livonijos g. 4, Joniškis. Administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.,  arba elektroniniu paštu savivaldybe@joniskis.lt.

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos, mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma, konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma Joniškio seniūnijoje:

Seniūnijos pavadinimas

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Joniškio seniūnija

Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams)

997,00

997,00

997,00

 Žemės ūkio skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook