Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 19 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nustatyta statybos darbų keliamo triukšmo kontrolės tvarka

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtino Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Šio dokumento ir nuo lapkričio 1 d. įsigaliojusių Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisų nuostatų įgyvendinimas padės užtikrinti gyventojų sveikatai palankesnes sąlygas.

LR Seimas priėmė Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisas, kuriomis nutarta pakeisti triukšmo valdymo reglamentavimą. Viena iš aktualesnių naujovių – dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklio apibrėžčių pakeitimas ir ramybės laiko pailginimas.

Pataisomis nuspręsta, kad diena trunka nuo 7.00 iki 19.00 val. (buvo – nuo 6.00 iki 18.00 val.), vakaras – nuo 19.00 iki 22.00 val. (buvo – nuo 18.00 iki 22.00 val.), naktis – nuo 22.00 iki 7.00 val. (buvo – nuo 22.00 iki 6.00 val.). Papildomas ramybės laikas (papildoma viena valanda) ryte laikytinas kaip palankesnis laikas gyventojų sveikatai. Tai ypač aktualu, kai gyvenamosiose patalpose ar teritorijose vyksta statybos.

Pagal naująją tvarką statybos darbų keliamo triukšmo kontrolę vykdo savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolierius – Joniškio rajono savivaldybės administracijoje šias funkcijas atlieka Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris (Livonijos g. 4, 304 arba 309 kab., Joniškis, tel. (8 426 51197).

Tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys statybos darbus, – triukšmo šaltinių valdytojai – privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatytų reikalavimų. Jie darbus turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, privalo pateikti triukšmo kontrolei vykdyti būtinus dokumentus ir vykdyti teisėtus kontrolierių reikalavimus.

Reglamentuota, kad triukšmo šaltinių valdytojai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos darbų pradžios privalo pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriams pranešimą su informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

Kontrolieriai, vadovaudamiesi Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinių taisyklėmis, patvirtintomis Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A-128, vykdys tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus.

Nustačius Aprašo reikalavimų pažeidimų, pradedama administracinio teisės pažeidimo byla, o triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai. Praėjus nustatytam priemonių įgyvendinimo terminui, pakartotinis neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą numato baudą nuo 50 iki 300 eurų, už tokį nusižengimą, padarytą pakartotinai, – nuo 280 iki 600 eurų.

Asmenys, ketinantys atlikti gyvenamųjų patalpų remontą, privalo Joniškio rajono savivaldybės administracijai pateikti nurodytos formos pranešimą.

Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos poskyrio informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook