Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 15 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-07-14
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Livonijos g. 28, Joniškis, sklypo kad. Nr. 4730/0208:18 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė numatoma gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)
2020-07-03
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto projektas ir laukiama pasiūlymų dėl rengiamo projekto.
2020-07-02
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2020 m. liepos 1 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui).
2020-06-29
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Turgaus g. 4B, Joniškis, Sklypo kadastrinis Nr. 4730/0516:13 Joniškio m. k. v.
2020-06-16
2019 m. Kultūros ministerija įgyvendino kultūros keliams vystyti skirtą renginių ciklą, kuriame pranešimus skaitė ekspertai/kultūros kelių praktikai iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės karalystės. Šio EEE finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto „Kultūros keliai regioniniam vystymui“ rezultatas – gairės, kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas, sudarytas remiantis gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiu.
2020-06-16
2020 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos lėšų.
2020-06-16
Pranešimas Joniškio rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti
2020-06-12
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – HN 92:2018), Joniškio rajono savivaldybė yra atsakinga už maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą. Vandens kokybės tyrimus privalo atlikti akredituota laboratorija. Oficialus maudymosi sezonas prasideda nuo birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.
2020-06-09
Informuojame gyventojus, kad didelio gabarito atliekos turi būti pristatomos į Bariūnų didelio gabarito atliekų aikštelę, esančią Ramonų pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r.
 1 2 3 4 5 6