Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 21 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-01-14
„Šiaulių televizija“ tęsia gražią tradiciją ir organizuoja metų moters rinkimus „Moteris Saulė 2019“. Tikslas – pagerbti Šiaulių regiono moteris, kurios savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo ir kitose srityse bei aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.
2020-01-10
Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo 2020 m. konkursą.
2020-01-08
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš dvidešimt devynerius metus pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
2019-12-23
Informuojame, kad baigėsi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškų vertinimas bei finansavimo lėšų paskirstymas. Iš viso rajono nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos pateikė 4 projektų paraiškas. Finansavimas skirtas visoms keturioms projektų paraiškoms.
2019-12-20
2019 m. gruodžio 19 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-263 patvirtino Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – NVŠ aprašas) pakeitimus ir išdėstė jį nauja redakcija.
2019-12-19
Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2019 m. spalio 28 d. iki 2020 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėse ir Joniškio rajono savivaldybės administracijoje, adresu Livonijos g. 4, Joniškis (II aukšte, prie Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus).
2019-12-16
Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Joniškio skyrius ir Joniškio rajono savivaldybės administracija, remiantis pasirašytu bendradarbiavimo planu 2019 m. gruodžio mėn. ir 2020 m. sausio–vasario mėn. organizuoja darbo rinkos dienas Joniškio seniūnijose.
2019-12-06
Joniškio rajono savivaldybės administracija primena, kad 2019-11-15 baigėsi valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas. Gerbiami mokėtojai, prašome kuo skubiau šį mokestį sumokėti.
2019-12-04
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1085 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2020 metų nęįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2020 metais skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ Žagarės klubo „Vyšnelė“ projektui „Širdy dar ne ruduo“ įgyvendinti paskirta 3148,75 Eur parama.
 1 2