Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-05-25
Skelbiamas naujų vasaros sezono neformalaus vaikų švietimo teikėjų neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų akreditacijai priėmimo konkursas iki 2020 m. birželio 8 d.
2020-05-15
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal Kultūros tarybos dalinai remiamą projektą „Įsitrauk 2“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, gegužės 15–31 d. organizuoja momentinių fotografijų konkursą jaunimui „30 akimirkų“
2020-05-05
UAB „Darnaus vystymosi institutas“ pradės vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių 7 maudyklų (Sidabros I ir II tvenkinio, Skakų, Gataučių, Mikšiūnų, Žvelgaičio, Bariūnų tvenkinių) vandens mėginių ėmimą ir jų tyrimus.
2020-04-16
Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia jaunimo organizacijas, organizacijas, dirbančias su jaunimu bei neformaliojo jaunimo grupes su jas globojančiomis organizacijomis (toliau – organizacijos), veikiančias Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas ir gauti finansavimą 2020 metų Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektams įgyvendinti. Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės (14–29 metų).
2020-03-23
Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 (toliau – Tvarkos aprašas), organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.
2020-03-10
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A-257 patvirtino kvietimą teikti paraiškas pagal Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų užimtumo didinimo programos 1 priemonę „Organizuoti laikino pobūdžio darbus“.
2020-02-23
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizatoriai kviečia gyventojus įgyti ar pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pradedantiems ir pažengusiems.
2020-02-20
Joniškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.
2020-02-18
Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.
 1 2