I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.04.12
DEKLARUOJANTIS ASMUO
LIUDAS JONAITIS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
NIJOLĖ JONAITIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA (190804219)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJAS (703)
PRIEDAI:
ID001J 5 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2008.09.25
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 191361972
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 720
Pareigos Narys, pajininkas, dalininkas
Ryšio pradžios data 1992.08.21
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157553466
Juridinio asmens pavadinimas SKILVIONIŲ ŽŪB
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 500
Pareigos Vadovas ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data 2006.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190804219
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 502
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2017.03.20
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190804219
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas DIRBA BENDRABUČIO BUDĖTOJA. ĮSAKYMUS, SUSIJUSIUS SU JOS DARBINE VEIKLA, PASIRAŠYTI ĮGALIOTA PAVADUOTOJA
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 353
Pareigos Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas
Ryšio pradžios data 2016.12.19
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 188605295
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas SEIMO NARIO JULIAUS SABATAUSKO PADĖJĖJAS
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2006.01.01
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)