I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.01.15
DEKLARUOJANTIS ASMUO
LINA UŽDAVINĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
ROMAS UŽDAVINYS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO SPORTO CENTRAS (190565954)
 
PAREIGOS
DARBUOTOJAS (505)
PRIEDAI:
ID001J 3 ID001S 3 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 502
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2011.09.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190565573
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO R. SKAISTGIRIO GIMNAZIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 470
Pareigos Viešojo pirkimo komisijos nariai
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 36
Kategorija Kiti sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.10.17
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.10.17
Sandorio suma Eur 23000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas GAUTA DOVANA IŠ ARTIMOJO - 1/2 BUTO LATVIŲ G. 3-5, JONIŠKYJE DALIS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.11.05
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 29000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas BUTAS, ESANTIS PASVALIO R. SAV. PASVALIO M. VYTAUTO DIDŽIOJO A. 8-6
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 18
Kategorija Teikiama dovana
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.10.17
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.10.17
Sandorio suma Eur 23000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas DOVANOJAMA 1/2 BUTO LATVIŲ G. 3-5, JONIŠKYJE DALIS