I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.06.14
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ARŪNAS ADOMAITIS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
GERALDA ADOMAITIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA (188729542)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (350)
PRIEDAI:
ID001J 4 ID001S 3 ID001F 1 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 700
Pareigos Akcininkas
Ryšio pradžios data 1995.04.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 120059523
Juridinio asmens pavadinimas AB "LIETUVOS DUJOS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 470
Pareigos Viešojo pirkimo komisijos nariai
Ryšio pradžios data 2018.01.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 560
Pareigos Narys
Ryšio pradžios data 2011.03.14
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.09.14
Juridinio asmens kodas 302602834
Juridinio asmens pavadinimas DAUGIABUČIO NAMO UPYTĖS G. 6 SAVININKŲ BENDRIJA "KAŠTONAI"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 26
Kategorija Indėlis
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.09.21
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 11501
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas TERMINUOTAS INDĖLIS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.04.26
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 70000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas LUMINOR BANK AB KREDITO SUTARIS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.04.26
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 70000
Kitos sandorio salies pavadinimas LUMINOR BANK AB
Sandorio objekto aprašymas LUMINOR BANK AB KREDITO SUTARIS
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė GRETA ADOMAITYTĖ
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VYKDANTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ