I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.01.22
DEKLARUOJANTIS ASMUO
AGNĖ VALAITIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
VYTAUTAS VALAITIS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB STOPREMA (301064578)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJAS (703)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 4 ID001F 1 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 470
Pareigos Viešojo pirkimo komisijos nariai
Ryšio pradžios data 2018.01.22
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.22
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas TOJE PAČIOJE DARBOVIETĖJE PAGAL FAKTINĮ POREIKĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE ATLIEKU EKSPERTO PAREIGAS
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.06.05
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 71000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO, GYVENAMOJO NAMO, PAGALBINIŲ PASTATŲ IR KIEMO STATINIŲ
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 13
Kategorija Išsimokėtinas pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2012.01.12
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2014.09.30
Sandorio suma Lt 9521
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB SNORO LIZINGAS
Sandorio objekto aprašymas IŠSIMOKĖTINAS AUTOMOBILIO PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2010.03.23
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 80000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas KREDITAS BŪSTO ĮSIGIJIMUI
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2012.08.24
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2013.07.01
Sandorio suma Lt 14000
Kitos sandorio salies pavadinimas SWEDBANK AB
Sandorio objekto aprašymas ASMENINĖ KREDITO LINIJA
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė IRMANTAS ŠULCAS
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas DRAUGAS DIRBA TEISĖJU