Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. lapkričio 24 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Apskritasis stalas

 

Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“ įkurta 2009 m. vasario 19 d. Tai yra savarankiška, pelno nesiekianti, visuomeninė Joniškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga, kuri formuoja ir įgyvendina Joniškio rajono jaunimo politiką. Sąjunga vienija 7 jaunimo organizacijas.

Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ vizija – visapusiškai palanki aplinka pozityviai ir kryptingai jaunimo veiklai Joniškio rajone.

Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ misija – dalyvauti jaunimo politikos tikslų formavime bei įgyvendinime, vienijant Joniškio rajone veikiančius fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius su jaunimu, atstovaujant jų interesus, kuriant palankias sąlygas jaunimo veiklai.

Pagrindiniai Sąjungos tikslai yra: 

 • dalyvauti jaunimo politikos tikslų formavime bei įgyvendinime, vienijant Joniškio rajone veikiančius fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius su jaunimu, atstovaujant jų interesus ir kuriant palankias sąlygas jaunimo veiklai;
 • skatinti Joniškio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų iniciatyvas;
 • atstovauti Joniškio rajono jaunimą bei jaunimo visuomenines organizacijas valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt.;
 • skatinti ir koordinuoti Joniškio rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo bei keitimosi informacija srityse;
 • skatinti Joniškio rajono bendruomenei ir valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą;
 • stiprinti Joniškio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų dvasinį ir materialinį potencialą.

Nariai:

 • Viestarto skautų draugovė
 • Joniškio vaikų ir jaunimo teatras „Bendraamžiai“
 • Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga Joniškio skyrius
 • Jaunimo šokių grupė „Lindy-hop“
 • Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis
 • Gataučių jaunimo klubas „O mums viskas...“

Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentas – Artūras Rimkevičius, tel. 8 601 50 205, el. p. arturasgolding@gmail.com, www.joniskiostalas.weebly.com

Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ įstatai  

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-12-22 11:43:03